ថ្មីចែស! លួចរបស់មន្ត្រីនគរបាល ឯអ្នកចាំទទួលទិញជាទាហាន

ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៣​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​២​នាក់ ដោយ​ម្នាក់​ជា​អ្នក​ចូល​ទៅ​លួ​.​ច​ផ្ទាល់​ដៃ និង​ម្នាក់​ទៀត​ជា​អ្នកសមគំនិត

Read more