ក្រោយការិះគន់អភិបាលខេត្តសៀមរាបចេញចំណាត់ការភ្លាមៗ បាញ់ទឹកសំអាតផ្លូវ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ នេះក្រុមហ៊ុនមួយ បានទទួលសិទ្ធិ ធ្វើការ ចាក់ដីគ្រួសក្រហម បំពេញ ចិញ្ចើមចំណីផ្លូវ ទាំងសង្ខាងនៃកំណាត តួរផ្លូវគោម៉ៃ

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!