ឮម្ចាស់ឡាននិយាយហើយហួសចិត្ត ឯលោក ផែង វណ្ណៈ សរសើរសមត្ថភាពខ្លួនឯង

បន្ទាប់ពីបានឃើញការចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្តាញសង្គមទាក់ទងទៅនឹងករណីរថយន្តម៉ាក MAZDA ពណ៌ក្រហម

Read more