រម្លឹកគ្រាបារាំង សង់អង្គរវត្តចម្លងដែលមានភ្ញៀវទៅទស្សនារាប់លាននាក់ ត្រឹម៦ខែប៉ុណ្ណោះ

សំណង់​ប្រាសាទ​ចម្លង នៃ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​ខ្មែរ បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង ក្នុង​កំឡុង​ពិព័រណ៍​អាណា​និគម

Read more