អាជ្ញាធរចុះបិទការដ្ឋានសាងសង់អគារក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១សង្ស័យថាសង់គ្មានច្បាប់និងខុសស្តង់ដា

ក្នុង​នាម​ខ្ញុំ​ជា​អាជ្ញាធរ ខ្ញុំ​សុំ​ឲ្យ​មាន​ធ្វើ​គម្រោង​ឡើង ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់ មាន​ច្បាប់​បង្ហាញ​មក

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!