ម្ដាយស៊ូធ្វើកម្មករចងលួសជាង៤០០០ខ្សែរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសន្សំលុយរៀបចំថ្លៃបណ្ណាការ​ឲ្យកូនប្រុស

ឪពុក​ម្តាយ​ជា​ច្រើន​រស់​នៅ​តែ​ម្នាក់​ឯង​យ៉ាង​ស្រងេះស្រងោច ដោយ​មិន​យក​ប្តី​ឬ​ប្រពន្ធ​ទៀត​ព្រោះ​ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង់​កូនៗ និង​ចិញ្ចឹម​ពួក​គេ ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!