ផឹកស៊ីស្រវឹងជោកចង់ចូល KTV តែអត់លុយ ព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់គ្នាឯងម្នាក់ អូសសពទៅកប់ភក់

បន្ទាប់មក​ជនសង្ស័យ​ទាំង០៤នាក់ បាននាំគ្នាអូសផង សែងផង សពជនរង​គ្រោះពីចំណុច​សម្លាប់វាល​ស្រែមួយ ឆ្លងភ្លឺទៅវាល​ស្រែមួយទៀត រួច

Read more