ទើបភ្ជាប់ពាក្យបានប៉ុន្មានខែ បែរគូដណ្ដឹងស្លាប់ចោល ខាងស្រីយំស្ទើរបោកខ្លួន

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៩​នារី​ម្នាក់​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ឈឺ​ចាប់​ស្ទើរ​បោក​ខ្លួន​ក្រោយ​គូ​ដណ្ដឹង​ដែល​ទើប​នឹង​ភ្ជាប់​ពាក្យ​បាន​ប៉ុន្មាន​ខែ​បែរ​ស្លាប់​ចោល​នាង​ឲ្យ​នៅ​តែ​ម្នាក់​ឯង

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!