គ្រាន់តែឃើញក៏មានសេចក្ដីសុខដែរ! តោះឆ្លងភពទៅសម័យអង្គរ មើលទិដ្ឋភាពខ្មែរជាង ១ពាន់ឆ្នាំមុន

ប្រាសាទ​អង្គរ​ជា​ប្រាសាទ​ដែល​នៅ​គង់វង្ស​ល្អ​បំផុត វា​គឺជា​ប្រាសាទ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​បាន​បន្សល់​ទុក​នូវ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សាសនា​

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!