ឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់ ថៃ ហ្វៃ មានអក្សរខ្មែរ ព្រះតេជគុណ ហាក់ សៀងហៃ បកស្រាយភ្នែតពីអត្ថន័យក្នុងនោះ

ក្រោយមានការវែកញែក លើបណ្ដាញសង្គមថា ហេតុអ្វី នៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ ថៃ ហ្វៃ របសើប្រទេសថៃ ដែល ព្រំ សំណាង

Read more