ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានកាត់បន្ថយអស់ ៦ថ្ងៃ តែថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរកើនដល់៤ថ្ងៃ

បាន​សម្រេច​ថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ពិធី​បុណ្យ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក ក្នុង​នោះ​រួម​មាន

Read more
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!