ដេរមិនឆេះ Call ទៅគ្រួសារមិនអើពើទៀត ដុ-តម៉ូតូមួយចោលទុកជាការហាត់ប្រាណ

បុរសម្នាក់ ខឹ–ងម៉ូតូមិនដំណើរការបណ្ដើរយូរពេកហត់ រួមទាំងក្រុមគ្រួសារមិនអើពើទៀត ក៏សម្រេចចិត្តដុ–តចោលតែម្ដង

Read more