អឿន ម៉ូនីកា ប្តឹ.ងអ្នកនាង ហ៊ន សាលី ករណីចេញសែកគ្មានទឹកប្រាក់ជាង១០ម៉ឺនដុល្លារ ពេលនេះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយ

នៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកចំកម្មវិធីថតស្ពត មានឈ្មោះ ហ៊ន សាលី អាយុ២៩ឆ្នាំ មានទីលំនៅសង្កាត់កន្ទោក

Read more