សង្វេគ!ជិតដល់ថ្ងៃPre-wedding កូនក្រមុំបែរជួបអកុសល អ្នកផាត់មុខមក​បំពេញក្ដីស្រមៃស.ព

កូន​ក្រមុំម្នាក់វ័យ​ ៣០​ឆ្នាំ​ មាន​ឈ្មោះ ​Piyada Rattanabusayaporn ឬ ហៅអាហ្វុង ​បាន​ឈប់​ដក​ដង្ហើម​ នៅ​មុន​ពេល​អ្នកជំនាញ​ផាត់​មុខ​​មក​ដល់​ផ្ទះ​របស់​នាង ក្នុង​ស្រុកភីប៊ុន ​ខេត្ត​ណាក់ខន​ស៊ីថាំម៉ារ៉ាត ប្រទេស​ថៃ។

Read more