ក្រាបសំពះម៉ែជូនទៅពេទ្យ តែទីបំផុតវាក្លាយជាការក្រាបសំពះចុងក្រោយ របស់ពេទ្យកូវីដម្នាក់

សមាជិក​គ្រូ​ពេទ្យ​នៃ​ក្រុម​អ្នក​សង្គ្រោះ​ បាន​មក​ទទួល​ម្ដាយ​ខ្លួន​ឯង​ ដើម្បី​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ព្យាបាល​កូវីដ​។ នៅ​ទី​បំផុត​មេរោគ​កូវីដ​ដ៏​កាច​សា-ហាវ​បាន​ផ្ដា-ច់​យក​ជីវិតម៉ែ​យ៉ាង​អាណោចអាធ័មហើយ​កូន​ដែល​ជា​ទ័ព​អាវ​ស​

Read more