ការងារជួសជុលខ្លោងទ្វារតាកាវនៃក្រុងអង្គរធំរួចរាល់១០០ភាគរយហើយ

គម្រោងជួសជុលខ្លោងទ្វារតាកាវនៅទិសខាងលិចរបស់ក្រុងអង្គរធំ បានរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ ដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងសម្អាតទីតាំងការដ្ឋាន

Read more