លោកឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ស ថេតសម្រេចផ្អាកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍៣រូប ក្រោយធ្វើរឿងមួយនេះ

យោងតាមលិខិតបង្គាប់ការ ស្ដីពីការផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

Read more