សង្គ្រាមស៊ីសាច់ហុតឈាមរវាងក្រពើយក្ស និងពស់ថ្លាន់ តែចុងក្រោយ

​ក្រពើ​ជា​សត្វ​សាហាវ ស៊ីសាច់​ស្រស់​ជា​អាហារ​មាន​ទំហំ​ធំ រូបរាង​គួរ​ឲ្យខ្លាច ឯ ​ពស់ថ្លាន់​វិញ​ក៏​ជា​សត្វ​ដែល​ស៊ីសាច់​ជា​អាហារ​ដែរ ថ្វី​ត្បិត ​

Read more