ស្ងាត់ៗ លេចឮដំណឹងថា លោក សំរេច ទៅដាក់ពាក្យសុំប្តូរត្រកូលតាមឪពុកនៅតុលាការ

ថ្មីៗនេះ មានដំណឹងលេចធ្លាយថា លោក សំរេច បានដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រើប្រាស់នាមត្រកូល ស៊ីន ដោយស្របច្បាប់ឲ្យដូចទៅនឹងលោក ឪពុក បើទោះបីមិនទាន់មានអ្វីជាសំអាងជាក់លាក់ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយ ហើយក៏មិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ភរិយាលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត ក្តី ។

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖