វីរៈការិនីស្រួង ភាវី ស្រឡាញ់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដល់ថ្នាក់បិទរូបថតលើជញ្ជាំង

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ វីរៈការិនីឆ្នើមស្នុកឃ័រ ស្រួង ភាវី បានសរសេរបង្ហើបពីមូលហេតុដែលនាំឱ្យរូបខ្លួនស្រឡាញ់ការធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដល់អ្នកដទៃ ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានទុក្ខលំបាក។(លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោម)