តារាចម្រៀង ខេម បង្ហោះវីដេអូនិយាយពីអារម្មណ៍ពិត

លោក ខេម បានលើកឡើងថា លោកមិនមែនជាបុគ្គលដែលពូកែនិយាយស្តីអ្វីច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែលើកនេះលោកចង់បង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅលើបណ្តាញសង្គមដែរ។(លម្អិតក្នុងវីដេអូ)

ខាងក្រោមជាវីដេអូពេញ៖