ពូកែណាស់ ហនុមានតូច នេះហើយទំពាំងវប្បធម៌ខ្មែរ

បងប្អូន​មហាជន​ជា​ច្រើន​បាន​ចាប់អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​កុមា​រា​ម្នាក់​សម្តែង​ជា​តួអង្គ​ហនុមាន កុមា​រា​ដែល​សម្តែង​ជា​តួអង្គ​ហនុមាន​រូប​នេះ​មានឈ្មោះ​ថា រឿ​ត កក្កដា ដោយ​ឆ្នាំ​នេះ​ប្អូន​វ័យ​ទើបតែ​៥​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ តែ​ប្អូន​មាន​ដុ​ង​សិល្បៈ​ពេញ​ខ្លួន បូក​រួម​ជាមួយ​ទេព​កោសល្យ​ពី​ធម្មជាតិ។(លម្អិតក្នុងវីដេអូ)