លើកទី១ហើយ លោក​ឧកញ៉ា ព្រាប សុវត្ថិ ចេញ​មុខ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​មហាជន​មួយ​ចំនួន(មានវីដេអូ)​

លោក​បន្ត​ថា «​យើង​បាន​រៀន​តាំងពី​តូច ដោយ​មាន​គ្រូ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ គេ​បង្រៀន​ពី​ការ​សរសេរ​ពាក្យ​ល្អ​ៗ ហើយ​ក៏​មាន​ពាក្យ​អាក្រក់​នៅ​ក្នុង​នោះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​គេ​អោយ​យើងប្រើ​ពេល​ណា​ដែល​យើងគួរប្រើ និងពេលណា​មិន​គួរ​ប្រើ​ពាក្យ មិនល្អ​នោះ​»​។(លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោម)