នាយ វ៉ាងអង ថាទិញផ្ទះផុតកុងត្រា៨ខែហើយ បានត្រឹមស្លឹកគ្រៃ២គុម្ព

នាយ វ៉ាងអង ថាទិញផ្ទះផុតកុងត្រា៨ខែហើយ បានត្រឹមស្លឹកគ្រៃ២គុម្ពខ្ញុំជាសិល្បៈមិនល្បីរកចំណូលមិនបានដូច ឧកញ៉ាសិល្បៈនោះទេ ច្រៀងកំប្លែងផឹកកំដរភ្ញៀវតាមហាងពេលរាត្រី យកថ្លើមក្រពះទៅប្ដូរលុយធីប មកបង់ថ្លែបន្ទប់ជួល វាពិតជាពិបាកណាស់! (លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោម)