ស្ដ្រីម្នាក់បានស្លា..ប់ ក្រោយកែសម្ផស្ស នៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សបុរិន្ទ កោះពេជ្រ

នេះជាសំណេររបស់គ្រួសាររងគ្រោះ«ខ្ងុំនៅតែមិនអស់ចិត្ត អាណិតប្អូនខ្ញុំណាស់ មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ភសគ្លីនិចបូរិន នៅកៅះពេជ្រ បានធ្វើការវះកាត់កែសម្ភស់ប្អូនខ្ញុំ ធ្វើអោយ.ស្លា.ប់ សូមក្រសួងសុខាភិបាលមេត្តាពិនិត្យលើរឿងនេះផង គាត់បាននិយាយថា គាត់ខ្សោយ ហើយឈាមមិនគ្រប់ ហេតុអ្វីគាត់នៅតែធ្វើការវះកាត់ ឬគាត់ចង់បានលុយ ផេករបស់គាត់បាន Block ឆែកមិនឃើញ ក្រោយកើតហេតុ សូមបងប្អូនដែលស្រលាញ់គាត់ជួយ ស៊ែផង»។(លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោម)