លោកបណ្ឌិត ឯមរៀម និយាយបែបនេះ ពេលឃើញ ម្ចាស់គ្រូសាន សុជាលាចាកសិក្ខាបទ

មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើន បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយ ហើយអ្នកខ្លះក៏មិនអស់ចិត្តចំពោះដំណឹង ម្ចាស់គ្រូ សានសុខជា បានសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទនៅប្រទេសអូស្ដ្រាលី កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣។(លម្អិតក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ)