និស្សិតស្រីម្នាក់ ត្រូវជនដៃដល់អា-ក-រ-ស—ម្ល​ា–ប់ក្នុងបន្ទប់ជួល តែជននោះរត់មិនរួចព្រោះមូលហេតុម្យ៉ាង

និស្សិតស្រី សាលាវេសស្ទើនម្នាក់ ត្រូវបានបុរសសង្ស័យអា-ក-រ-ស—ម្ល​ា–ប់ក្នុងបន្ទប់ជួល ក្នុង ភូមិពីរ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះ មានកើតឡើងកាលពី វេលាជិតភ្លឺ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រភព ពីអ្នកស្គាល់ ជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថា នាងមករៀនឆ្ងាយពីផ្ទះ បងប្អូនគ្រួសារ នៅបន្ទប់ជួល ដើម្បីរៀនបន្តទើបតែនៅបាន១ឆ្នាំថ្នាក់ទី១២ ហើយឡើងបន្តចូលឆ្នាំទី១។

បើយោងតាមប្រភពពីឈ្មោះ វៀត ចន្ទ្រា ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្បែរនោះ បានឲ្យដឹងថា នៅម៉ោងប្រមាណ៣ទៅ៤ភ្លឺ គាត់បានឮសំឡេងប្រ-កែ-កគ្នា ហើយគាត់ក៏បានចុះមកអើតមើល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយឃើញឈា–មនៅពេញបន្ទប់ គាត់ក៏បានយកចា–ក់សោរពីខាងក្រៅ ដើម្បីកុំឲ្យបុរសនោះរត់ចេញរួច បុរសនោះព្យាយាមហែកដំបូល ដែរតែមិនអាចចេញបាន ទើបសមត្ថកិច្ចមកដល់ធ្វើចាប់ការឃាត់ខ្លួនបានសម្រេច។

តាមប្រភព ផ្សេងទៀត ដែលបានស្គាល់នារីរងគ្រោះបានបន្តទៀតថា នារីរងគ្រោះ ជាមួយ ជនដៃដល់ គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា កាលរៀននៅវិទ្យាល័យ តែមិនដឹងថា មានជម្លោះអ្វីឡើយ ទើបធ្វើឲ្យ ជនដៃដល់ ហ៊ានធ្វើរឿងដល់ថ្នាក់នេះ ហើយមូលហេតុ ពិត រង់ចាំសមត្ថកិច្ចធ្វើការ៕