សង្វេ-គ! ឪពុកទើបស្ល​ាប់ ហើយមកត្រូវព-ស់ចឹ–កមើលគ្រូខ្មែរមិនជា ឥឡូវមកមានជំងឺធ្ងន់មួយថែមទៀត

រឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់ បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើននាក់ មានក្ដីត-ក់ស្លុ-ត ហើយងបង្ហាញក្ដីអាណិតអាសូរជាខ្លាំង ព្រោះតែរឿងរ៉ាវដ៏កម្សត់ ជួបទុក្ខផ្ទួនៗ ឪពុកទើបនឹងបាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុ ឯខ្លួនមកជួបរឿងជាន់ៗគ្នាទៀត ទាំងត្រូវពស់ចឹ–ក មានជំងឺថែមមួយទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានក្ដីអាណិតអាសូរខ្លាំងពេក នារីម្នាក់មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Thida Chhem ក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវលំអិត យ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ក្មួយប្រុសកម្សត់មីងអើយ ស-ង្វេ-គពេកហើយ ឪពុកទើបតែស្ល ា–ប់មិនទាន់បាន100ថ្ងៃផង ឥឡូវក្មួយត្រូវជួបគ្រោះធំទៀត កាលពី២ខែមុន ក្មួយប្រុសនិងឪពុករបស់គាត់ បាននាំគ្នាចូលព្រៃ ទៅស៊ីឈ្នួលអាឈើឲ្យអ្នកភូមិ ហើយបាននាំគ្នាឆ្លងទឹកអូរទៅត្រើយម្ខាង។

ខណៈពេលឪពុកជាអ្នកចុះឆ្លងទៅមុន គាត់ក៏បានរបូតដៃពីខ្សែពួរ រអិលជើងត្រូវទឹកគួចយកទៅ កូនប្រុសបានត្រឹមតែរត់តាមមាត់ស្ទឹងដើម្បីរត់តាមឪពុក ដែលទឹកកំពុងគួចយកទៅ ព្រោះពេលរបូតដៃ ឪពុកគាត់ស្រែកហាមមិនឲ្យកូនចុះទៅតាម។

កូនប្រុសរត់តាមឪពុកឆ្លេឆ្លាស្លន់ស្លោរ រកថ្លែងមិនត្រូវ ទាល់តែឪពុកទឹកគួចរៀបនឹងធ្លាក់ចូលជ្រោះ ទើបកូនដាច់ចិត្តឆ្លងទឹកទៅហៅអ្នកផ្សេងឲ្យមកជួយ ប៉ុន្តែពេលមកដល់ ក៏បាត់ឪពុករកមិនឃើញ២ថ្ងៃក្រោយ ទើបរកសា–ក-ស–ពឃើញ។

តាំងពីថ្ងៃនោះមក សុខភាពក្មួយប្រុសមិនសូវល្អ ដោយសាររូបភាពឪពុក បានវា–យប្រ–ហា–រផ្លួវចិត្តគាត់ពេក។ ឥឡូវស្រាប់តែគាត់ត្រូវព—ស់ចឹ–កពេលទៅស៊ីឈ្នួលដឹកស្រូវឲ្យអ្នកភូមិ។ដោយសារប្រពន្ធទើបតែកូនខ្ចីរួចខ្វះខាតថវិកា ពេលព-ស់ចឹ-កភ្លាមៗ គាត់មិនបានទៅពេទ្យទេ សុខចិត្តទៅគ្រូខ្មែរឥឡូវស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ បងប្អូនក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យបង្អែកកំពត ជួសឈាមទៅឃើញគាត់មានជម្ងឺគ្រុនឈិ បែកគ្រា–ប់ឈា–មពេទ្យលែងហ៊ានទទួលក៏បញ្ជូនមកពេទ្យលោកសង្ឃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយគាត់ផង គ្នានៅក្មេងណាស់ កូនក៏នៅតូច ឪពុកក៏ទើបស្លា–ប់ម្ដាយក៏មេម៉ាយ ប្អូនៗក៏នៅតូចឥឡូវកូនប្រុសច្បង ត្រូវមកឈឺដេកកន្ទេលទៀត ម្ដាយគាត់ពឹងខ្ញុំឲ្យជួយផុស យប់នេះគេបញ្ជូនគាត់មកពេទ្យលោកសង្ឃហើយសូមជួយគាត់ផង លេខខ្ញុំសម្រាប់ទាក់ទង 060688040/012219008លេខកុងទាន់ចិត្ត060688040 ABA001535416»៕