អូនអើយអូន ម៉េចទៅចោលចែ ដឹងខ្លួនឡើងអូន លោកអើយលោក ទៅម្តងទាំង២នាក់

«អូនអើយអូន ម៉េចទៅចោលចែ ដឹងខ្លួនឡើងអូន លោកអើយលោក ទៅម្តងទាំង២នាក់អូនអើយអូន។ ជាតិក្រោយសូមឲ្យប្អូនស្រី អាយុវែង ចែអាណិតអូនណាស់ ក្មេងល្អរបស់ចែទៅឲ្យបានសុខណាអូនណា» ទាំងនេះ គឺពាក្យរៀបរាប់ទុកជាការលាគ្នា ជាលើកចុងក្រោយរបស់នារីម្នាក់មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Päv Dävy​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីប្អូនៗស្រីៗ ចំនួន២នាក់ ដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាម ទាំងមិននឹកស្មាន ដោយសារតែល-ង់ទឹកត្រពាំង ដែលគេជីក ទុកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្បែរផ្ទះ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ហើយស-ព ត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍លង់ទឹកត្រពាំងស្លា–ប់ ទាំង២នាក់បងប្អូនជីដូនមួយនេះ រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដែរ សាច់ញាតិពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ ចំណែកឯញាតិជិតខាង ភូមិផងរបងជាមួយគ្នា ព្រមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម មានក្ដីសោកស្ដាយជាខ្លាំងផងដែរ ព្រោះគ្រប់គ្នាបានយល់ច្បាស់ថា ការបាត់បង់គឺ ពិបាកទទួលយកប៉ុណ្ណា៕(និស្ស័យ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Morningfresh.news ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!