ចៅសង្កាត់ ជំនួយការចៅសង្កាត់ ស្មៀន និងជំនួយការស្មៀនសរុប១១នាក់ឆ្លងកូវីដ

លទ្ធផលយកសំណាក ធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩ លើកទី១ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងសាលាខណ្ឌមានជ័យ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ មានចំនួន ១១នាក់ (ស្រី ម្នាក់ កុមារី ម្នាក់)។ ក្នុងនោះ មានចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ជំនួយការចៅសង្កាត់ ស្មៀនសង្កាត់ និងជំនួយការស្មៀន ដែលសរុប ចំនួន ៥នាក់ បានឆ្លងកូវីដ១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនោះ មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌមានជ័យ មន្ត្រីរាជការនៅសាលាខណ្ឌមានជ័យ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យ សរុប ៦នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី១០មិថុនានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកថា កាលពីថ្ងៃទី៩មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីសាលាខណ្ឌមានជ័យ ចំនួន ១០នាក់ ត្រូវបានធ្វើតេស្ត រកឃើញឆ្លងកូវីដ១៩។ ក្នុងនោះ ៧នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាល នៅកោះពេជ្រ និង ៣នាក់ ពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យទៅសម្រាកព្យាបាល នៅផ្ទះរៀងខ្លួន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!