បិទរោងចក្រ ឌីន ហាន់ នៅខណ្ឌមានជ័យ ក្រោយរកឃើញកម្មករ១៣នាក់ឆ្លងកូវីដ

អាជ្ញាធរសម្រេចបិទរោងចក្រ ឌីន ហាន់ នៅបណ្ដោយផ្លូវ ឌួងងៀប២ ភូមិថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយរកឃើញកម្មករ១៣នាក់ ឆ្លងកូវីដ នេះបើតាមការបង្ហាញរបាយការណ៍ចំនួនអ្នកឆ្លង តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក លោកវរសេនីយ៍ឯក ម៉េង វិមានតារា អធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យ នៅល្ងាចថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១មុននេះបន្តិច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មករកម្មការិនីទាំង១៣នាក់នៅរោងចក្រឌីនហាន់មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖ ១.ឈ្មោះយ៉ែមសារឿនភេទស្រីអាយុ៣២ឆ្នាំជំនួយការបើកឥវ៉ាន់ឃ្លាំងនៅរោងចក្រឌីនហាន់ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យ។ ២.ឈ្មោះ ភា ធី ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ប្រធានផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ។ ៣.ឈ្មោះ ទីវ គឹមសេង ភេទស្រី អាយុ៤៣ឆ្នាំ ជំនួយការបើកអ៊ីវ៉ាន់ឃ្លាំង នៅរោងចក្រឌីនហាន់ ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ។ ៤.ឈ្មោះ រី សាវី ភេទស្រី អាយុ៣១ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.ឈ្មោះ ព្រំ វន់រដ្ឋា ភេទស្រី អាយុ៣២ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ។ ៦.ឈ្មោះ ជូ យ៉ា ភេទស្រី អាយុ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ។ ៧.ឈ្មោះ ធូ ស៊ីថុន ភេទស្រី អាយុ៤០ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨.ឈ្មោះ ម៉ុក ណារី ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ។ ៩.ឈ្មោះ គង់ សុខ ភេទស្រី អាយុ៥១ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ។ ១០.ឈ្មោះ សួស ចាន់ធន់ ភេទស្រី អាយុ៣៩ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១១.ឈ្មោះ ហៀង សាហ័ណ ភេទស្រី អាយុ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ។ ១២.ឈ្មោះ តេង ស៊ីថា ភេទស្រី អាយុ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ។ ១៣.ឈ្មោះ យន់ សត់ ភេទស្រី អាយុ៣១ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រឌីនហាន់(ផ្នែកដេរ)ទីលំនៅនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវរសេនីយ៍ឯកក៏បានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងផងដែរថា៖ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភ ក៍ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ លើបញ្ហានេះ។ សូមបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោល ទៅធ្វើតេស្តសំណាក ឲ្យបានគ្រប់គ្នា និងដាក់ខ្លួនឯង ឲ្យនៅដោយឡែកសិន។ ជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អ និងជៀសផុតពីជំងឺរាតត្បាតនេះគ្រប់ៗគ្នា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!