ក្មេងទើប ៥ឆ្នាំសុំអង្វរឪពុកម្ដាយឲ្យជួយសង្គ្រោះជីវិត ព្រោះមិនចង់ជួបរឿងអកុសល​ទាំងវ័យក្មេង

បរទេ៖ រឿងរ៉ាវក្មេងប្រុសបរទេស​ទើបមានអាយុ ៥ឆ្នាំម្នាក់កើតជំងឺមហារីក ខណៈឪពុកម្ដាយ​មាន​ជីវភាពក្រីក្រ​ពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាល បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ីធឺណិត​មានក្តីអាណិត​អាសូរជា​ខ្លាំង។ ការធ្វើរោគ​វិនិច្ឆ័យ​ពីក្រុមគ្រូពេទ្យរកយើញថា ក្មេងមានជំងឺមហារីកនៅអាយុទើប ៥ឆ្នាំ ឯគ្រួសាររបស់ គេត្រូវប្រឈម​នឹង​បំណុលជុំទិស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែថ្លៃថ្នាំក្នុងការព្យាបាល​ជំងឺមានតម្លៃថ្លៃៗ ប៉ុន្តែកុមារា Wang Yan នៅតែមាន​ឆន្ទៈខ្ពស់ ហើយ​បង្ហាញ​ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុងការរស់នៅបន្តទៀតដោយសុំអង្វរ​ឪពុកម្ដាយជួយ។ Wang Yan ទើបតែមានអាយុ ៥ឆ្នាំ មកពីខេត្តហីឡុងជាំង ប្រទេសចិន បានទទួលរងជំងឺ​មហារីកឈាម ហើយមានសង្ឃឹមរស់តិចតួចបំផុត ព្រោះខួរឆ្អឹងខ្នងមាន​បញ្ហាមិនប្រក្រតី បង្កើតបរិមាណកោសិកាឈាម​សមិនល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារ​ព័ត៌មាន Oriental Daily បានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីកូនប្រុសរបស់ពួកគេ​ត្រូវបាន​គេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺ​មហារីកឈាម លោក Wang Xiaojiang អាយុ ៤២ឆ្នាំ ជាប្ដី និងភរិយា​របស់គាត់ បានយកកូនទៅព្យាបាលដោយប្រើ​សារធាតុគីមី ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាអកុសល បន្ទាប់ពីការ​ព្យាបាលបាន ៧វគ្គ ស្ថានភាពជំងឺរបស់ Wang Yan កាន់តែអាក្រក់​ទៅៗ គ្រូពេទ្យបាន​ប្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់គាត់ថា ការព្យាបាលដោយ​ប្រើគីមី គឺគ្រាន់តែបានពន្យារការ​ស្លាប់​របស់ក្មេងតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនដើម្បីព្យាបាល​ជំងឺមហារីកឲ្យជាសះស្បើយនោះទេ។ ដោយសារការព្យាបាល​ដោយប្រើគីមីមិនមានប្រសិទ្ធភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ មិនអាចមាន​លទ្ធភាពចំណាយ​លើការព្យាបាល​ទៀតទេ ជម្រើសឪពុកម្តាយរបស់ Wang Yan មានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺយកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក្មេងប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំរូបនេះ មិនបានត្រៀមខ្លួនក្នុងបោះបង់​ការព្យាបាលនៅឡើយទេ។ Wang Yan យំអណ្តឺតអណ្ដកតោង​គ្រែហើយនិយាយថា “ប៉ាជួយកូនផង កូនមិនចង់ស្លាប់ទេ កូនខ្លាចណាស់”។ បន្ទាប់​មក គ្រូពេទ្យបានឲ្យ​ជម្រើសមួយ​ផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្ទេរកុមារ Wang Yan ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយ​ផ្សេង​ទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ការព្យាបាលផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយនឹងត្រូវចំណាយ​ប្រាក់អស់ច្រើនជាង ១លានយ័ន ឬប្រមាណ ១៤ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។ រឿងរ៉ាវរបស់លោក Wang Xiaojiang និងប្រពន្ធមានកូនកើតជំងឺ​មហារីកគួរ​ឲ្យសង្វេគ ត្រូវបានបង្ហោះចូល​ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រទេសចិន ដើម្បីអំពាវនាវដល់​សប្បុរសជន​ឲ្យជួយ ក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់ Wang Yan។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសំណាងល្អត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើន​ក៏រកបានគ្រប់ចំនួន ដោយសារតែមានការ​ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេង​បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ក្រុមគ្រួសាររបស់ Wang Yan បានថ្លែងអំណរ​គុណ​យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សប្បុរសជន​ទាំងអស់ ព្រមទាំងបង្ហាញពីការដឹងគុណជាខ្លាំង។ សង្ឃឹមថាទឹក​ប្រាក់​នោះនឹងអាចជួយឲ្យក្មេងប្រុសអាចមានជីវិត ហើយមានសុខ​ភាពល្អឡើងវិញ៕(ប្រែសម្រួល៖និស្ស័យ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!