រំភើប! ​បុរាណវិទូកម្ពុជាមួយរូប នាំវប្បធម៌ខ្មែរបញ្ចូលក្នុងរឿង “RAYA And The Last Dragon”

នេះ​ជា​មោទនភាព​មួយ​ ​របស់​ខ្មែរ ដែល​បាន​បង្ហាញ​ពី​វប្បធម៌​ដ៏​ផូរផង់​របស់​យើង​ទៅ​កាន់​ឆាក​អន្តរជាតិ​តាម​រយៈ​ភាពយន្ត​ព្រះនាង​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​លើក​ដំបូង​របស់ Disney គឺ RAYA AND THE LAST DRAGON ដែល​ជា​ភាពយន្ត​ផ្សែផ្សំ​វប្បធម៌​ច្រើន​ប្រទេស​ពី​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយ​ពិត​ណាស់​ខ្មែរ​យើង​ក៏​មាន​ចំណែក​ដែរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គុណ​សម្បត្តិ​ធំ​គួរ​លើក​ឲ្យ​លោក​បណ្ឌិត ចិន្ត ច័ន្ទរតនា (Chen Chanratana) បុរាណ​វិទូ​ដែល​មាន​ឱកាស​បាន​រួម​ការងារ​ជាមួយ Walt Disney ក្នុង​នាម​ជា​ទី​ប្រឹក្សា ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ទាក់ទង​នឹង​វប្បធម៌​ខ្មែរ រួម​ទាំង​បរិបទ​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​យើង​ក៏​ដូចជា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ទាំង​មូល ព្រោះ​លោក​បណ្ឌិត​ បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​ឲ្យ​ខាង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​​ជា​ព្រះនាង RAYA ដូច​ដែល​យើង​បាន​ឃើញ​ ក្នុង​សម្ភាសន៍​មួយ លោក​បណ្ឌិត ចិន្ត ច័ន្ទរតនា បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​របស់ Walt Disney ក្នុង​ការ​ចុះ​មក​សិក្សា​ស្វែង​យល់​វប្បធម៌​អរិយធម៌​ខ្មែរ (ក៏​ដូចជា​ប្រទេស​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍) ដល់​កន្លែង​តែ​ម្ដង ដោយ​លោក​បញ្ជាក់​ថា នេះ​ជា​មោទនភាព​ធំ​របស់​លោក​ក្នុង​នាម​ជា​កូន​ខ្មែរ ដែល​មាន​សមត្ថភាព​រួម​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​គុណភាព​លំដាប់​ថ្នាក់​ពិភពលោក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម Film Nerd ឲ្យដឹងថាសព្វថ្ងៃ​លោក​បណ្ឌិត​គឺ​ជា បុរាណ​វិទូ និង​ជា​ប្រធាន​មូលនិធិ​កេរ​ដំណែល​ខ្មែរ​។លោក​បាន​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​ការពារ និង​ណែនាំ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ឲ្យ​កូន​ខ្មែរ​បាន​ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង ក៏​ដូចជា​ឆាក​អន្តរជាតិ​។ ដូចនេះ យើង​គួរ​ងាក​មក​​លើក​ស្ទួយ​វប្បធម៌​យើង​ឲ្យ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ជាង​នេះ ដើម្បី​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ​ពិភពលោក​បាន​ស្គាល់​កាន់​តែ​ច្រើន ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួចចម្លងអត្ថបទ​ពីវេបសាយ Morningfresh.news ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!