“ព្រះមហាជដាបញ្ចកុដ” មកុដកំពូលប្រាំធ្វើពីមាសសុទ្ធ ដាំត្បូងពេជ្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ព្រះ​មហា​ជដា​បញ្ច​កុដ គឺជា​គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ​ស្ដេច​ទ្រង់​គ្រង​ព្រះសិរ ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​គ្រឿង​ទ្រង់​ព្រះសិរ​សំខាន់​ៗ​ដទៃ​ទៀត​មាន​ដូចជា ព្រះ​មហា​មកុដរាជ្យ ព្រះ​មហា​មាលា និង​ព្រះ​មាលា​ទ្រង់​ប្រពាស​ជា​ដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​បុរាណ​ចារ្យ​ បកស្រាយ​ថា​មកុដ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សាង​ពី​មាស​សុទ្ធ​មាន​រាង​ក្រឡូម និង​មាន​កំពូល​ប្រាំ​ខុស​ប្លែក​ពី​ព្រះ​មហា​មកុដ​រាជ្យ នៅ​កំពូល​កណ្ដាល​មាន​រចនា​ជា​ក្បាច់​កន្ទុយ​ហង្ស​លយ​ចេញ​ទៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​ដែល​រាប់​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​មកុដ​នេះ​ផង​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​តួ​មកុដ​គឺ​ប្រដាប់​ដោយ​ត្បូង​ពេជ្រ​អម​លម្អ​ដោយ​ចន​ត្រចៀក​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ដែល​ឆ្លាក់​ជា​ទម្រង់​កន្ទុយ​ហង្ស​។ ព្រះ​មហា​ជដា​បញ្ច​កុដ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​សំខាន់​ៗ​របស់​ព្រះ​មហាក្សត្រ ដូច​ជា ក្នុង​ពិធី​ប្រទក្សិណ​ព្រះ​នគរ ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​រាជា​ភិ​សេក​គ្រង​រាជ្យ​សម្បត្តិ​ជា​ដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ទំនៀម​ពី​បុរាណ​ក្នុង​ក្បួន​ប្រទក្សិណ​ព្រះនគរ បន្ទាប់​ពី​អង្គ​ព្រះមហាក្សត្រ​យាង​ចុះ​ពី​ព្រះ​ទី​នាំង សុវណ្ណ​វិចិត្រ​រួច​ហើយ​នោះ ព្រះករុណា​ទ្រង់​នឹង​ផ្លាស់​ព្រះ​មហា​មកុដ​រាជ្យ​ចេញ ហើយ​ប្តូរ​មក​គ្រង ព្រះ​មហា​ជដា​បញ្ច​កុដ​វិញ​ដោយ​យាង​ឡើង​គង់​លើ​ព្រះ​ទី​នាំង​រាជ​រថ​ទឹម​អស្សតរ ៦ ដើម្បី​បន្ត​ព្រះរាជ​ដំណើរ មុន​នឹង​ផ្លាស់​មកុដ​ចេញ​ម្ដង​ទៀត​ពេល​ស្ដេច​ប្ដូរ​មក​គង់​ព្រះ​ទី​នាំង​គជេន្ទ្រ​វិញ។ ក្រៅ​អំពី​នេះ​យើង អាច​ឃើញ​ក្នុង​រូបភាព​ចាស់​នានា ដែល​ព្រះករុណា ស្ដេច​ទ្រង់​ថត​ព្រះ​ឆាយាល័ក្ខណ៍​ជា​អនុស្សាវរីយ៍៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួចចម្លងអត្ថបទ​ពីវេបសាយ Morningfresh.news ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
error: ហាម​លួចចម្លង​អត្ថបទ​នេះ!